Dlaczego iGIft.pl

Jak złożyć zamówienie ?

Formy płatności

Czas realizacji 24h

Opcje i koszty dostawy

Regulamin

Polityka prywatności

Polityka cookies

Reklamacja

Jak wymienić

Jak zwrócić

Do pobrania

Polityka prywatności
Sklep
iGift.pl szanuje Twoją prywatność.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystania informacji o Użytkownikach, służących realizacji
usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę iGift.pl
Mateusz Buśko z siedzibą w Radymnie. Szanując Twoje prawa oraz
respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się
do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni
w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§1 Definicje

Administrator (Administrator
Danych Osobowych) – oznacza firmę iGift.pl Mateusz Buśko
prowadzącą działalność z siedzibą w Radymnie przy ulicy
Mickiewicza 13, NIP:792 201 59 82, REGON: 180 992 996 która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o urządzeniu Użytkownika.

Cookies –
oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za
pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych
Serwisu. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez
Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis –
oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działającą w domenie: iGift.pl

Urządzenie –
oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik –
oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.

§2
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, podstawa prawna,
czas przetwarzania.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma
iGift.pl Mateusz Buśko
z
siedzibą w Radymnie,
37-550 Radymno,
przy ul. Mickiewicza 13,
tel.
579 955 888,
adres e-mail: sklep@igift.pl.
Powierzone dane osobowe Użytkowników traktowane są ze szczególną troską o ich
bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania
niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody
przez Użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze
marketingowym.

W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko
podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego
imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz
mieć możliwość kontaktu z Tobą,

Adres zamieszkania
jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu,

Nr telefonu
zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia lub w
przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w
magazynie, jednocześnie proponując najbardziej korzystne
rozwiązanie,

Adres e-mail
poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia
Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś
abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysyłać do
Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,

Adres
informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w
logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu
w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w
celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

Cookies
nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu
dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb.
Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały
zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego
wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na
stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą
mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się
na personalizowanie Sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi
Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

Dokonując zakupu w naszym Sklepie 
za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza
zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po
realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane
mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr
telefonu, adres e-mail). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży
przechowywany na potrzeby fiskalne,

Rejestracja w bazie Kupujących
jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej
bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie
internetowym,

Subskrypcja Newslettera
jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach
handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas
Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili
możesz się z niego wypisać.

Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922, ze
zm.) – Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) – Rozporządzeniu z dnia
29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej
części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie
odbywa się na podstawie umowy. W przypadku przetwarzania danych
osobowych w innych celach określonych w tej części, działamy na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów (np. świadcząc nasze
usługi) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody
zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe
osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku,
gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane
dotyczą.

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za
konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych).
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne (np. przez okres naszej relacji z daną osobą).

§3  Dostęp do danych osobowych, prawo do zmiany danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie.

Użytkownik,
który skorzystał z możliwości założenia konta, może
samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można
dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo
do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.

Powierzane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane ani
odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną
zgodą użytkownika.

W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez
Administratora informacje dotyczące zainteresowań oraz danych
demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi
Google Analytics.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.U. z
2016 r. poz. 922, ze zm.) masz prawo poprawiania, uzupełniania,
uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych
osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie
internetowym iGift.pl lub prześlij wiadomość drogą poczty
elektronicznej na adres e-mail: rodo@igift.pl

§4  Lista newsletter

Administrator prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka (elektroniczna)
wydawana periodycznie, w której zamieszczane są m. in. informacje
na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach
związanych z funkcjonowaniem Serwisu i innych działaniach
marketingowych Serwisu]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na
listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o
charakterze marketingowym. Administrator nie odsprzedaje ani nie
udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Adres e-mail
użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane
osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z
subskrypcji newslettera. Wystarczy kliknąć w odpowiedni link
znajdujący się każdej wysłanej z wiadomości. Po kliknięciu w
link Użytkownik zostaje przekierowany na stronę, gdzie decyduje o
rezygnacji z subskrypcji kolejnych wiadomości. Wraz z rezygnacją z
subskrypcji dalszych wiadomości, adres e-mail Użytkownika
natychmiast usunięty z danej bazy adresowej.

Wysyłane wiadomości będą w 100% zgodne z aktem CAN-SPAM, do którego
stosuje się polityka antyspamowa. Stosowane są zarówno
zaawansowane automatyczne systemy oraz ręczna weryfikacja w celu
podjęcia natychmiastowych działań eliminujących ryzyko wysłania
niepożądanych wiadomości. Praktyki te pozwalają ograniczyć
ryzyko otrzymania niechcianych wiadomości do minimum.

§5  Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki
te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego
Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne:
są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje
są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm
Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.

Cookies trwałe:
są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia
Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików
Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji
korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze
swojej natury wymagają plików Cookies.

§6 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu,
a w szczególności do:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i
odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik;

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych
dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności
do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry
Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony
internetowe Serwisu.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu
oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych,
a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem
Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji
Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com
(administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w
USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji
Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Google
(administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w
USA).

§7  Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu
Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§8 Prawo wniesienia skargi.

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku
chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych
osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi skargi na adres:rodo@igift.pl.
Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie
odpowiedzi. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji
na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w
www.giodo.gov.pl.